czekoladaa

49 tekstów – auto­rem jest cze­kola­daa.

Nie szu­kaj wczo­raj­sze­go dnia, prze­cież wczo­raj byłam zła 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 lutego 2013, 01:39

* * *

śni mi się że mnie nie kochasz

budzę się i myślę że mądre dziewczynki
nie po­win­ny wie­rzyć w sny
ale pod skórą wciąż czuję
two­jej miłości co­raz mniej mam we krwi

pat­rzę na ciebie chy­ba masz zły sen
od­dychasz jak pisklę

śni ci się że wiem 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 31 sierpnia 2012, 21:54

* * *

Mała
Ty się rozpadasz
jak prze­mok­nięte książki

chciałem Cię wczoraj
chwy­cić w ramiona
roz­le­ciałaś mi się
pod pal­ca­mi

kochanie
Ty się poskładaj
już i tak jest Ciebie za mało. 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 6 lipca 2012, 00:46

Od­wie­dzi­ny wrogów były krótkie i naj­wi­doczniej nie za słod­kie, ale wiecie, co jest słod­kie? Zem­sta. I po­dob­no naj­le­piej sma­kuje na zim­no. Kto jest głodny? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 marca 2012, 21:41

tak jak po­ry ro­ku ludzie mają zdol­ność do zmiany, nie dzieje się to zbyt często, ale kiedy już się sta­nie, pra­wie zaw­sze jest właściwe. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 marca 2012, 10:04

* * *

krótkie spódniczki
cien­kie raj­sto­py i
top­niejący śnieg
idzie wiosna.


w ogóle to nie lu­bię pożegnań
nie na rok czy dwa lata
nie na całe życie
naj­gor­sze są te na krótko
na kil­ka miesięcy.
naj­gor­sze są chwile
kiedy stoisz
pat­rzysz
jak ta oso­ba odchodzi.
i śmiejesz się ra­zem z nią
a po­tem zos­tają tyl­ko łzy, 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 lutego 2012, 20:34

Próżność, to mój ulu­biony grzech 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 stycznia 2012, 13:46

* * *

Cza­sem chce­my spoj­rzeć w dal. Widzi­my błękit morza roz­ciągający się wokół, gra­nat nieba. I nic po­za tym. Za­kochu­jemy się, kom­plet­nie tra­cimy głowę, myśląc, iż właśnie to wys­tar­cza nam do pełni szczęścia. Nie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 października 2011, 17:26

Jeśli ja jes­tem ta­nia, to ty jes­teś gratis. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 1 grudnia 2010, 16:31

I splunę ci w twarz jeżeli jeszcze raz po­wiesz choć słowo o miłości. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 26 listopada 2010, 15:58
czekoladaa

mam go, mam tą miłość, chce mieć ją zawsze! - niczego więcej mi nie potrzeba ;* 11.02.2011 - data mojego szczęścia, Kocham Cię;*

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność